سه شنبه ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۵۹ به وقت تهران

مصادف با 2020/03/31

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی