شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۸ به وقت تهران

مصادف با 2019/05/25

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی