دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۰ به وقت تهران

مصادف با 2021/09/27

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی