سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۳۸ به وقت تهران

مصادف با 2021/04/20

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی