پنج شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۲ به وقت تهران

مصادف با 2020/01/23

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی