سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۰۹ به وقت تهران

مصادف با 2020/08/11

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی