جمعه ۰۹ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۴ به وقت تهران

مصادف با 2020/05/29

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی