چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۴۳ به وقت تهران

مصادف با 2019/10/23

اعضای هیئت رئیسه بهار کار آفرینان استارتاپی :

رامین اکبری : موسس بهار کارآفرینان استارتاپی