دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۰:۴۴ به وقت تهران

مصادف با 2021/09/27

رویدادها

دومین همایش ملی توسعه دیجیتال مارکتینگ

تبریز؛ خیابان امام، دانشگاه سرارسری تبریز، سالن وحدت دانشگاه تبریز

فروردین ۲۹, ۱۳۹۹ ۳:۰۰ ب.ظ

برگزارکننده: انجمن علمی بازاریابی آذربایجان شرقی

رزرو
دومین رویداد ملی بهار کارآفرینان استارتاپی

تبریز؛ خیابان امام، دانشگاه سرارسری تبریز، سالن وحدت دانشگاه تبریز

تیر ۵, ۱۳۹۸ ۳:۰۰ ب.ظ

برگزارکننده: آرمان توسعه آذربایجان نوآور

رزرو
همایش توسعه دیجیتال مارکتینگ با محوریت برندسازی و فروش

سالن همایش های اداره کل استاندارد آ-ش

اسفند ۱۰, ۱۳۹۷ ۳:۰۰ ب.ظ

برگزارکننده: اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

رزرو
دورهی کار آفرینی تابستانه

موسسه قلب های سبز

شهریور ۱۸, ۱۳۹۷ ۵:۰۰ ب.ظ

برگزارکننده: بهار کار آفرینان استارتاپی

رزرو
اولین رویداد بهار کار آفرینان استارت آپی

سالن همایش های اداره کل استاندارد آ-ش

مهر ۶, ۱۴۰۰ ۱۲:۱۴ ق.ظ

برگزارکننده: اداره کل استاندارد آذربایجان شرقی

رزرو