پنج شنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۳ به وقت تهران

مصادف با 2020/01/23

رویدادها

دومین رویداد ملی بهار کارآفرینان استارتاپی

تبریز؛ خیابان امام، دانشگاه سرارسری تبریز، سالن وحدت دانشگاه تبریز

تیر ۵, ۱۳۹۸ ۳:۰۰ ب.ظ

برگزارکننده: آرمان توسعه آذربایجان نوآور

رزرو