فصل دوم تریبون ، گفتگوی ویژه با کارآفرینان ملی با حضور : 

۱۳ دکتر مهدی صفایی ، مدیرعامل هلدینگ کانسپت

۱۴ مهندس حسینی ، مدیر عامل شرکت راهکارگستران

۱۵ دکتر همتی ، فعال حوزه بورس

۱۶مهندی باقری ، موسس رسانه تبریز من

۱۷ حامد ولی پوری ، مدیرعامل بیمیتو و ازکی

۱۸ دکتر اعظمی ، چهره ماندگار مدیریت کشور و…

۱۹ حمید رضا محمودی ، مدیر عامل گروه فست کلیک

۲۰ مهندس محمدی قدیم ، بنیانگذار خوش ،مدیر عامل گروه همگامان

۲۱ دکتر هادی اسحقی ، مدیر عامل گروه سرمایه گذاری آریا

۲۲ مهندس فطانت خواه، بنیانگذار تبریز خدمات

۲۳ مهندس آرمان پنچتن ، بنیانگذار و مدیرعامل ویستو

۲۴ مهندس سروری ، تسهیل ر رویداد های فناوری و استارتاپی

 

با اجرای رامین اکبری ، موسس بهار کارآفرینان استارتاپی از بستر اینستاگرام با اسپانسری استارتاپ خوش و پارک علم وفناوری استان آذربایبجان شرقی برگزار شد .


مطلب مورد علاقه تان را با دوستان خود به اشتراک گذارید: